25 tổ chức có thể triển khai hóa đơn điện tử được tạo từ máy tính tiền

Rate this post

(TBTCO) – Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 464 / TB-TCT về kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Kèm theo công văn trên, Tổng cục Thuế đã đăng tải công khai 25 nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử sẽ đồng hành, phối hợp với cơ quan thuế triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính. hóa đơn xin vui lòng.

25 tổ chức có thể triển khai hóa đơn điện tử được tạo từ máy tính tiền

Lợi ích kép từ việc kết nối máy tính tiền với cơ quan thuế. Ảnh: TL

Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư số 78/2021 / TT-BTC hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của Tổng cục thuế. Cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền ban hành kèm theo Quyết định số 1391 / QĐ-TCT ngày 23/8/2022, Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và phương thức truyền với cơ quan thuế tại Quyết định số 1510 / QĐ-TCT ngày 21/9/2022 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450 / QĐ-TCT làm cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc.

Tổng cục Thuế thông báo nội dung và kế hoạch nâng cấp, triển khai Hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền. .

Cụ thể, về nội dung nâng cấp, Tổng cục Thuế cho biết sẽ nâng cấp Hệ thống quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. thuế hải quan bắt đầu từ máy tính tiền; nhận dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền của tổ chức, cá nhân thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu hóa đơn điện tử; tiếp nhận và xử lý thông báo hóa đơn có sai sót đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền …

25 tổ chức có thể triển khai hóa đơn điện tử được tạo từ máy tính tiền
Hóa đơn được lập từ máy tính tiền tạo thói quen mua hàng lấy hóa đơn của người dân. Ảnh: TL

Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tra cứu, khai thác, tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được tạo từ máy tính tiền gửi cho cơ quan thuế trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Cung cấp các báo cáo tổng hợp và chi tiết để hỗ trợ cơ quan thuế khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền…

Về kế hoạch nâng cấp, triển khai Hệ thống quản lý hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế sẽ phân tích, thiết kế và lập chương trình phần mềm ứng dụng hóa đơn điện tử từ ngày 12/9 đến ngày 16/10/2022.

Thiết lập hạ tầng kỹ thuật, cài đặt ứng dụng từ ngày 01/10 đến hết ngày 16/10/2022.

Thử nghiệm ứng dụng trong cơ quan thuế từ ngày 17/10 – 23/10/2022.

Sẽ thử nghiệm việc tích hợp hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế với hệ thống của các tổ chức tiếp nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử từ ngày 24/10 đến ngày 6/11/2022.

Hoàn thiện hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng các yêu cầu phát sinh sau khi thử nghiệm từ ngày 07/11 đến ngày 20/11/2022.

Triển khai Hệ thống quản lý hóa đơn điện tử để tiếp nhận và xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền dự kiến ​​từ ngày 21/11/2022.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử xây dựng, nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo quy định trên thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử. khởi tạo từ máy tính tiền và phương thức truyền với cơ quan thuế tại Quyết định số 1510 / QĐ-TCT ngày 21/09/2022; phối hợp, thử nghiệm việc tích hợp giữa hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế với hệ thống hóa đơn điện tử của tổ chức (theo dõi các thông báo cụ thể của Tổng cục Thuế qua hệ thống thư điện tử và cổng thông tin điện tử ngành thuế).

Ngoài ra, đối với tổ chức nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đề nghị tổ chức thông báo phương án nâng cấp quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử ban đầu. từ máy tính tiền, phương thức liên thông với cơ quan thuế đến các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đang truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử qua tổ chức.

Kể từ thời điểm Tổng cục Thuế chính thức thông báo triển khai nâng cấp Hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng việc tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền, tổ chức được Tổng cục Thuế lựa chọn. phối hợp với cơ quan thuế triển khai, hỗ trợ khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *