3 loại tiền điện tử tốt nhất để mua vào tháng 2 năm 2023 | bởi Vremaroiu Alin | Đồng xu | Tháng 2 năm 2023

Rate this post

Nguồn ảnh Kết xuất hình ảnh miễn phí trên Bapt

Một trong những loại tiền điện tử đầy hứa hẹn là Solana. Các chuỗi khối lớp 1 sử dụng nhiều quy trình đồng thuận để tăng hiệu suất sổ cái phân tán lên các cấp độ hàng đầu trong ngành. Bằng chứng cổ phần và bằng chứng lịch sử được sử dụng làm quy trình đồng thuận, cho phép các khối được hoàn thành trong một phần nghìn giây.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *