3 quan hệ đối tác đã đẩy giá đa giác (MATIC) lên trên $ 1