Abu Dhabi cấp phép cho Binance cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử

Rate this post

– Quảng cáo –

Abu Dhabi cấp phép cho Binance cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử

Binance nhận được sự đảm bảo của cơ quan quản lý Abu Dhabi đối với các dịch vụ lưu ký tiền điện tử.

Trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, sàn giao dịchđã nhận được Giấy phép Dịch vụ Tài chính (FSP) từ Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FSRA) tại Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi (ADGM).

– Quảng cáo –

FSP sẽ cho phép Binance cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, miễn là họ đáp ứng các điều kiện FSP do FSRA đưa ra.

Chủ tịch ADGM cho biết: “Chúng tôi mong muốn cung cấp hỗ trợ hoạt động cho Binance để phát triển các giải pháp cho nền kinh tế Web3.0.

Richard Teng, Giám đốc Khu vực Trung Đông – Bắc Phi và Châu Âu tại Binance, nhận xét: “Làm việc với ADGM và FSRA là một quá trình hợp tác cao độ, nhấn mạnh giá trị của sự hợp tác trong ngành của chúng tôi. và khu vực công”.

Vào tháng 4 năm 2022, Binance đã nhận được Phê duyệt về nguyên tắc (IPA) từ cơ quan quản lý ADGM để hoạt động như một đại lý môi giới cho các tài sản tiền điện tử.

Cũng trong năm nay vào tháng 10, Binance đã nhận được “giấy phép vĩnh viễn” để cung cấp dịch vụ lưu ký tại Trung tâm tài chính quốc tế Astana của Kazakhstan.

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *