Alameda Research kiện Du hành đòi 446 triệu đô la để thu hồi các khoản trả nợ

Rate this post

Quỹ phòng hộ tiền điện tử không còn tồn tại Alameda Research đã kiện công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Voyager Digital với số tiền 445,8 triệu đô la.

Alameda đang cố gắng thu hồi các khoản hoàn trả khoản vay mà họ đã trả cho Du hành trong 90 ngày trước khi phá sản, theo hồ sơ tòa án vào ngày 30 tháng 1.

Alameda đã nộp đơn xin phá sản cùng với công ty chị em FTX vào tháng 11 năm 2022. Du hành đã nộp đơn phá sản vào tháng 7.

Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Phá sản cho Quận Delaware bởi các luật sư của FTX cáo buộc rằng Du hành đã “thúc đẩy” việc Alameda bị cáo buộc lạm dụng tiền của khách hàng — “cố ý hoặc vô ý”.

Vụ kiện nêu rõ:

“Mô hình kinh doanh của Du hành là mô hình quỹ trung chuyển. Nó thu hút các nhà đầu tư bán lẻ và đầu tư tiền của họ mà không cần hoặc có rất ít sự thẩm định vào các quỹ đầu tư tiền điện tử như Alameda và Three Arrows Capital.”

Nó nói thêm rằng Voyager đã cho Alameda vay tiền điện tử trị giá “hàng trăm triệu đô la” vào năm 2021 và 2022.

Sau khi nộp đơn phá sản, Voyager yêu cầu hoàn trả tất cả các khoản vay của mình cho quỹ phòng hộ, ngay cả trước ngày đáo hạn, vụ kiện nêu rõ.

Alameda đã trả 3,2 triệu đô la tiền lãi cho Du hành vào tháng 8 năm 2022, theo hồ sơ tòa án, Công ty cũng đã trả cho Du hành 248,7 triệu đô la vào tháng 9 năm 2022 và 190,5 triệu đô la vào tháng 10 năm 2022 như một khoản hoàn trả khoản vay và khoản thanh toán 3,2 triệu đô la phí vay cho Du hành.

Alameda kể từ đó đã hoàn trả đầy đủ tất cả các khoản vay cho Du hành, theo hồ sơ tòa án.

Theo luật phá sản, các khoản thanh toán này đủ điều kiện để được thu hồi vì chúng được thực hiện gần với sự phá sản của Alameda, vụ kiện nêu rõ. Công ty nhằm mục đích sử dụng bất kỳ khoản tiền thu hồi nào để trả lại cho các chủ nợ của mình.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *