Apple Pay và Google Pay được tích hợp trên Binance

Rate this post

Apple Pay và Google Pay được tích hợp trên Binance

Binance vừa thông báo rằng người dùng hiện có thể mua tiền điện tử bằng Apple Pay và Google Pay.

Cụ thể, trong bản cập nhật Binance Build gần đây, Binance cho biết người dùng hiện có thể mua tiền điện tử bằng Apple Pay và Google Pay.

– Quảng cáo –

“Apple Pay và Google Pay hiện đã có trên Binance và người dùng có thể sử dụng các hệ thống thanh toán phổ biến này để mua tiền điện tử do Binance cung cấp,” theo Binance.

Thực tế là các tùy chọn thanh toán Apple Pay và Google Pay hiện khả dụng trên sàn giao dịch là một bước tiến mới cho lĩnh vực tiền điện tử.

Trong vài năm qua, đã có sự gia tăng đáng chú ý về tầm quan trọng của các ứng dụng thanh toán trong ngành tài chính. Số lượng người sử dụng các ứng dụng này rất lớn, vì vậy việc tích hợp các ứng dụng thanh toán như Apple Pay và Google Pay vào không gian tiền điện tử được hoan nghênh.

binance apple trả google pay

“Có 43,9 triệu người dùng Apple Pay trong khi Google Pay có 25 triệu người dùng,” theo Business, điều này sẽ giúp thu hút thêm nhiều người mới tham gia vào thị trường tiền điện tử.

Việc tích hợp các nền tảng thanh toán này trong không gian tiền điện tử thể hiện sự phát triển về khả năng tiếp cận của các tài sản kỹ thuật số.

Hiện tại, dịch vụ Apple Pay và Google Pay của Binance để mua tiền điện tử chỉ hoạt động ở một số quốc gia nhất định và sàn giao dịch cho biết họ sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ này trong tương lai.

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *