APY so với APR: Sự khác biệt là gì? | bởi CointradeẤn Độ | Tháng 12 năm 2022

Rate this post

APY so với APR: Sự khác biệt là gì?

APY và APR là hai thuật ngữ nghe có vẻ giống nhau khi nói về tài chính phi tập trung (DeFi). APY, hoặc lãi suất phần trăm hàng năm, bao gồm lãi gộp hàng quý, hàng tháng, hàng tuần hoặc hàng ngày, trong khi APR, hoặc lãi suất phần trăm hàng năm thì không. Theo thời gian, sự phân biệt đơn giản này có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc tính toán tiền lãi. Tiền lãi bạn có thể kiếm được từ tiền kỹ thuật số của mình sẽ phụ thuộc vào cách tính toán hai chỉ số này. Tiền lãi được gộp hàng quý, hàng tháng, hàng tuần hoặc hàng ngày bằng APY, nhưng không phải bằng APR. Tính toán lợi nhuận theo thời gian có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự khác biệt này. Tài chính cá nhân chủ yếu dựa vào APR và APY. APR là viết tắt của tỷ lệ phần trăm hàng năm. Người cho vay kiếm được tiền lãi từ số tiền của họ trong vòng một năm và người đi vay trả tiền cho việc sử dụng nó.

Một năm sau khi gửi 10.000 đô la vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng với APR 20%, bạn sẽ nhận được 2.000 đô la tiền lãi. APR (20%) và tiền gốc ($10.000) được nhân lên để tính lãi. Tổng số tiền bạn sẽ có sau một năm là $12.000. Bạn sẽ có 14.000 đô la tiền vốn sau hai năm. Bạn sẽ có 16.000 đô la sau ba năm, v.v. Lãi kép phải được giải thích trước khi chúng ta có thể thảo luận về lợi suất phần trăm hàng năm (APY). Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là kiếm tiền lãi trên tiền lãi trước đó. Tổ chức tài chính trong ví dụ trên sẽ trả lãi cho tài khoản của bạn mỗi tháng, vì vậy số dư của bạn sẽ khác nhau trong suốt cả năm.

Các khoản thanh toán lãi của bạn sẽ thay thế $12.000 vào cuối tháng thứ 12. Tiền lãi này được cộng vào khoản tiền gửi gốc của bạn hàng tháng và số tiền lãi bạn kiếm được sẽ tăng theo thời gian. Tiền của bạn sẽ sinh lãi hàng tháng. Hợp chất đề cập đến hiệu ứng này. Giả sử bạn gửi 10.000 đô la vào tài khoản ngân hàng với APR 20% và gộp hàng tháng. Vào cuối một năm, bạn sẽ nhận được 12.429 đô la mà không cần tính toán phức tạp. Lãi kép thêm $429 vào tiền lãi kiếm được. Lãi suất sẽ là bao nhiêu nếu nó được gộp hàng ngày ở mức 20% APR? Kết quả là bạn sẽ nhận được $12,452. Hợp chất mạnh hơn trong thời gian dài hơn. Với cùng một sản phẩm APR 20% và gộp hàng ngày, bạn sẽ có được 19.309 đô la. Với lãi kép, cùng một sản phẩm APR 20% đó kiếm được thêm 3.309 đô la tiền lãi.

CoinTrade cung cấp cho bạn những đồng tiền điện tử tốt nhất để mang lại hiệu suất tối ưu cho bạn trên thị trường. Phạm vi tiền điện tử của chúng tôi phù hợp với chuỗi ngân sách của bạn, mang đến cho bạn nhiều lựa chọn đầu tư đa dạng. Tận dụng các lợi ích từ Tiền điện tử với các tính năng cao cấp của CoinTrade! Đầu tư với chúng tôi ngay hôm nay!

*Áp dụng T&C

Bạn có thể biết thêm về chúng tôi thông qua các phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi

Twitter: – https://twitter.com/CoinTradeindia

Facebook:-https://www.facebook.com/cointradeindia

Instagram:- https://www.instagram.com/cointradeindia/

LinkedIn: – https://www.linkedin.com/company/cointradeindia

Trang web: https://www.cointrade.co.in/

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *