Bản nâng cấp Hard Fork Thượng Hải của Ethereum được xác định vào tháng 3 năm 2023

Rate this post

Phí giao dịch Ethereum giảm mạnh kể từ tháng 11

Mạng Ethereum đã chuyển sang mô hình khai thác bằng chứng cổ phần.

Quá trình chuyển đổi diễn ra vào Ngày 15 tháng 9 năm 2022.

– Quảng cáo –

Phiên bản Thượng Hải (Shanghai) giải quyết ba vấn đề quan trọng của Ethereum.

Hard Fork Shanghai thực hiện các thay đổi đối với định dạng đối tượng EVM, rút ​​Beacon Chain và giảm phí L2.

Việc nâng cấp Ethereum Thượng Hải dự kiến ​​sẽ diễn ra vào đầu năm 2023, một vài tháng sau The Merge.

Tuy nhiên, theo thông tin chi tiết gần đây từ các nhà phát triển, ngày cập nhật dự kiến ​​đã được ấn định vào Tháng 3 năm 2023.

Bản nâng cấp lớn tiếp theo này sẽ cho phép người xác thực rút tiền đặt cọc ether.

Pooja Ranjan, giám đốc dự án tại Ethereum Cat Herders to The Block cho biết: “Việc rút tiền sẽ được kích hoạt với Thượng Hải hiện được lên kế hoạch vào tháng 3 trên mạng chính nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, thời gian ước tính không cố định và có thể thay đổi tùy thuộc vào các vấn đề mà nhóm có thể gặp phải.

Bản cập nhật hard fork cũng có thể đưa ra các đề xuất cải tiến Máy ảo Ethereum và giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng.

Vào ngày 18 tháng 10, một bản nâng cấp có tên Shandong đã xuất hiện trên testnet.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *