Bạn thấy quái vật Bitcoin nào – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài xã luận quan điểm của Will Schoellkopf, tác giả của “The Bitcoin Dog” và là người dẫn chương trình podcast về Bitcoin “Đã quá sớm!”

Halloween đang đến gần và đã đến lúc bạn phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Bạn có thể thành thật nhìn mình trong gương và không thấy điều gì đó đáng sợ khi nhìn lại không?

Tôi sẽ lấy cảm hứng từ bài viết của Dawdu Amantanah trên Satoshi’s Journal về bốn quái vật Halloween khác nhau mà bạn có thể nhìn thấy trong gương dựa trên loại nhà đầu tư bitcoin mà bạn là: newbie, technocrat, trader hay maximalist.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *