BAND tăng 220% trong 2 ngày – Đây có thể là lý do?