Bảo trì theo lịch trình: Thời gian ngừng hoạt động của nền tảng Ngày 12 tháng 10 năm 2022

Rate this post

Bảo trì theo lịch trình: Thời gian ngừng hoạt động của nền tảng Ngày 12 tháng 10 năm 2022

Quá trình nâng cấp theo lịch trình của chúng tôi đã bắt đầu và Bitfinex đang ngoại tuyến. Hãy theo dõi chúng tôi Twitter và bitfinex.statuspage.io để cập nhật. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn!

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *