Bảo trì theo lịch trình: Thời gian ngừng hoạt động của nền tảng Ngày 12 tháng 10 năm 2022

Rate this post

Bảo trì theo lịch trình: Thời gian ngừng hoạt động của nền tảng Ngày 12 tháng 10 năm 2022

Quá trình nâng cấp của chúng tôi sắp hoàn thành thành công và nền tảng Bitfinex sẽ trở lại ở chế độ chỉ xem với tùy chọn hủy đơn đặt hàng lúc 1:10 chiều UTC trước khi giao dịch mở cửa lúc 1:15 chiều UTC.

Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *