Bất chấp Thị trường Gấu, CryptoPunk 2924 bán với giá 4,5 triệu đô la bằng ETH

Rate this post

– Quảng cáo –

Trong khi dữ liệu cho thấy doanh số NFT giảm mạnh, có khá nhiều dữ liệu riêng lẻ cho thấy sự quan tâm đang chuyển từ khối lượng sang giá trị.

CryptoPunk NFT # 2924 đạt được những con số khổng lồ khổng lồ 3.300 ETHgần tương đương với 4,5 triệu đô lavào chiều thứ Năm.

– Quảng cáo –

Đây là một trong những mức giá cao nhất kể từ tháng 2 năm 2022, lúc đó Punk # 8522 được mua với giá 8.000 ETH, tương đương với 24 triệu đô lamức cao nhất cho đến nay cho một punk.

Vào tháng 3 năm 2022, Yuga Labs, tác giả của Bored Apes Yacht Club (BYAC) và Mutant Apes Yacht Club (MAYC) NFT, đã mua tài sản trí tuệ CryptoPunks từ Larva Labs.

Do đó, giá sàn của Bored Ape Yacht Club NFTs ghi nhận một mức tăng khủng khiếp 25% Trong 24 giờ kể từ khi nó được xuất bản.

CryptoPunk NFTs đã duy trì giá của họ trong phạm vi 75 ETH và được bán với giá trung bình là 100 ETH, khối lượng giao dịch punks đã ghi nhận mức tăng 25% trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 8.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *