Binance ra mắt mạng Oracle, bắt đầu với chuỗi BNB

Rate this post

Gwendolyn Regina, Giám đốc đầu tư tại BNB Chain, cho biết: “Binance Oracle sẽ nổi lên như một người đóng góp đáng kể cho Web3 bằng cách cung cấp một mạng oracle ổn định, đáng tin cậy và hiệu quả với độ chính xác toàn diện và các tính năng trợ năng.”

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *