Binance tiết lộ ý định thanh lý mã thông báo FTX FTT, làm dấy lên lo ngại về khả năng mất khả năng thanh toán