Binance tiết lộ ý định thanh lý mã thông báo FTX FTT, làm dấy lên lo ngại về khả năng mất khả năng thanh toán

Rate this post

Binance tiết lộ ý định thanh lý mã thông báo FTX FTT, làm dấy lên lo ngại về khả năng mất khả năng thanh toán

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *