BIS chuẩn bị ra mắt hệ thống giám sát stablecoin ‘Dự án Pyxtrial’

Rate this post

Theo một báo cáo của công ty, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) – thông qua trung tâm đổi mới của mình – cho biết họ sẽ khởi động một hệ thống giám sát stablecoin Dự án Pyxtrial.

Theo báo cáo, trung tâm đổi mới BIS — ra mắt vào năm 2019 — đã hợp tác với các Ngân hàng Trung ương trên toàn cầu để hoàn thành khoảng 5 dự án Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC), với 21 dự án vẫn đang được thực hiện.

Dự án Pyxtrial cho Stablecoin

BIS cho biết trọng tâm của họ trong năm sẽ bao gồm việc khởi chạy Dự án Pyxtrial — một nền tảng được thiết kế để cho phép giám sát có hệ thống các stablecoin.

Dự án Pyxtrial sẽ giúp tránh sự không phù hợp về tính thanh khoản của tài sản bằng cách cho phép giám sát có hệ thống các bảng cân đối của stablecoin.

Pyxtrial cũng sẽ giúp các cơ quan quản lý và giám sát xây dựng khung chính sách dựa trên dữ liệu giao dịch tích hợp.

Tăng thử nghiệm CBDC

BIS lưu ý rằng sự quan tâm ngày càng tăng của các ngân hàng trung ương ở các quốc gia G20 đối với CBDC đã kêu gọi nhiều thử nghiệm hơn để cải thiện hệ thống thanh toán hiện tại.

Là một phần trong trọng tâm năm 2023, BIS cho biết họ sẽ tăng cường tích hợp mạng lưới toàn cầu của mình với nhiều dự án CBDC xuyên quốc gia hơn — thử nghiệm nhiều hơn với các CBDC bán lẻ.

Giải pháp CBDC bán lẻ sẽ thử nghiệm với Aurum (mô hình phân phối hai tầng), Rosalind (hệ sinh thái API mở), Polaris (dành cho an ninh mạng) và Tourbillion (dành cho khả năng mở rộng và quyền riêng tư).

Bài đăng BIS thiết lập để khởi chạy hệ thống giám sát stablecoin ‘Dự án Pyxtrial’ đã xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *