Bitcoin có thể tăng thêm 500% nữa khi BTC trở nên ít biến động hơn so với S&P 500 và Nasdaq