Bitcoin phá vỡ $ 21k khi thị trường có dấu hiệu tích lũy