Bitcoin tăng 287.000% kể từ năm 2011; GBPUSD cách mức thấp nhất mọi thời đại 11%

Rate this post

Báo cáo mới nhất

Tiền điện tử có chạm đáy không? Trên chuỗi nói có, macro nói rằng cơn đau xảy ra sau khi tạm dừng nguồn cấp dữ liệu

Bitcoin đã sẵn sàng cho mức thấp mới hay mức đáy đã được đặt ở mức 15.500 đô la? CryptoSlate đã phân tích dữ liệu vĩ mô và on-chain để trình bày cả hai mặt của lập luận.

Andjela Radmilac · 3 ngày trước

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *