Bitcoin tạo điều kiện cho phong trào các thành phố tự do – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài xã luận quan điểm của Stephan Livera, người dẫn chương trình “Stephan Livera Podcast” và là giám đốc điều hành của Swan Bitcoin International.

Cuối tuần trước, tôi rất vui được tham dự và phát biểu tại Liberty In Our Lifetime, một hội nghị do Quỹ Các thành phố Tự do tổ chức ở Prague, Czechia. Và tôi chợt nhận ra rằng giờ đây chúng ta đang thấy sự gia tăng của một phong trào liền kề và có liên quan đối với các Bitcoiners quan tâm đến các thành quách và chúng thậm chí có thể trông như thế nào trong thế giới thực.

Phong trào Các thành phố Tự do được tạo thành từ sự kết hợp của những người theo chủ nghĩa Tự do, những người Bitcoin, những người điều hành thành phố tư nhân tự do và các nhà đầu tư, những người đứng đầu, những người đang tìm cách tạo ra các cộng đồng có chủ đích và những người cố gắng tạo ra các thể chế và cấu trúc song song trong thế giới cố định hiện có của ngày hôm nay. Bài học kinh nghiệm nào trong phong trào này và làm thế nào để nhiều Bitcoin tham gia hơn?

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *