Bitfinex ra mắt Spread Ladder cho các nhà giao dịch

Rate this post

Bitfinex ra mắt Spread Ladder cho các nhà giao dịch

ROAD TOWN, Quần đảo Virgin thuộc Anh – ngày 2 tháng 2 năm 2023

Bitfinex (https://www.bitfinex.com/), một nền tảng giao dịch mã thông báo kỹ thuật số hiện đại, đã đưa ra Thang chênh lệch giao dịch mới vào giao diện người dùng của nó. Công cụ này cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch lớn trong một giao dịch duy nhất mà không cần phải thực hiện nhiều vị trí để phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ đạt được mức giá vào và ra trung bình.

Paolo Ardoino, CTO của Bitfinex cho biết: “Thang chênh lệch của chúng tôi cho phép khách hàng giao dịch với quy mô lớn hơn chỉ bằng một giao dịch duy nhất, sử dụng hiệu suất cao của công cụ khớp lệnh của chúng tôi để phòng ngừa rủi ro và đảm bảo tất cả các lệnh đều được thực hiện”.

Giao dịch bậc thang giúp thực hiện các quy mô giao dịch lớn hơn trong một giao dịch đơn lẻ mà không cần phải đặt nhiều vị trí. Việc bổ sung Thang chênh lệch nhấn mạnh bản chất phức tạp của nền tảng Bitfinex, nền tảng đã trở thành trung tâm cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp và khách hàng tổ chức trong không gian mã thông báo kỹ thuật số.

Là một sàn giao dịch cam kết mang lại sự tự do tài chính lớn hơn cho tất cả khách hàng của mình, Bitfinex đang cho phép các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các công cụ giao dịch hiện đại từng là công cụ độc quyền của thị trường tài chính hiện tại.

*Tất cả khách hàng của www.bitfinex.com phải tuân theo các điều khoản dịch vụ của Bitfinex (“ĐKDV”). Xin lưu ý rằng những người Hoa Kỳ (như được định nghĩa trong TOS), trong số những người bị cấm khác (như được định nghĩa trong TOS), bị nghiêm cấm trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ, sở hữu hoặc điều hành một Tài khoản (như được định nghĩa trong TOS) trên www.bitfinex .com.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *