BlockFi kiện Sam Bankman-Fried vì đã bán cổ phiếu Robinhood sau khi thế chấp

Rate this post

Vào ngày 9 tháng 11, đĩa đơn than phiền cho biết BlockFi và Emergent Fidelity Technologies đã ký một thỏa thuận để đảm bảo thanh toán bởi một người vay giấu tên.

Người này cam kết một cổ phiếu phổ thông chưa được đặt tên làm tài sản thế chấp.

Thời báo Tài chính báo cáo rằng người đi vay chính là Nghiên cứu Alameda, Nhà tạo lập thị trường của Bankman-Fried.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *