Bỏ phiếu DAO để bỏ phiếu cho zkSync để triển khai zkSync testnet 2.0 trên Aave V3

Rate this post

– Quảng cáo –

Để hỗ trợ sứ mệnh đa chuỗi của Aave và mở rộng trải nghiệm xuyên chuỗi, AAVE đã đề xuất triển khai Aave V3 tới testnet zkSync 2.0 thay mặt cho cộng đồng thông qua một cuộc bỏ phiếu.

Nhóm zkSync sẽ chụp nhanh để khởi chạy Aave V3 trên mạng thử nghiệm ZkSync 2.0 và sau đó là một loạt ảnh chụp nhanh khác cho mạng chính (khi tiêu chí thanh khoản DEX và các yêu cầu khác được đáp ứng).

– Quảng cáo –

zkSync 2.0 là ZK Rollup với khả năng tương thích EVM. Lợi ích chính của zkSync 2.0 là các nhà phát triển đã tạo EVM dApps có thể chuyển sang zkSync 2.0 một cách dễ dàng với phí gas thấp hơn đáng kể và nhiều giao dịch hơn mỗi giây mà không ảnh hưởng đến bảo mật.

zkSync 2.0 là một bước tiến đáng kể trong các giải pháp mở rộng quy mô Lớp 2 với những cải tiến và lợi ích được mong đợi từ lâu dành cho các nhà phát triển Ethereum.

zkSync đã chạy testnet từ tháng 2 năm 2022 và gần đây đã khởi chạy mạng chính có tên là Baby Alpha kể từ ngày 28 tháng 10

Anh em nào giữ AAVE trong ví trước ngày VOTE có thể bỏ phiếu cho đề xuất này. Đây cũng có thể là một trong những tiêu chí Airdrop của zkSync khi dự án phát hành mã thông báo.

Để tiến hành VOTE, vui lòng nhập LIÊN KẾT → Kết nối ví Metamask → chọn YAY và xác nhận vào ví là xong.

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *