Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ cho biết quy định về tiền điện tử không thể được thực hiện bởi một quốc gia

Rate this post

Nirmala Sihtaraman đã đề xuất một khung pháp lý toàn cầu cho lĩnh vực Tiền điện tử, để chống lại những kẻ xấu hoặc các hoạt động bất hợp pháp một cách dễ dàng.

Ở Ấn Độ, không có khung pháp lý cho các công ty tiền điện tử nhưng có quy định 1% TDS + 30% thuế đối với mỗi lợi nhuận giao dịch tiền điện tử. Vào cuối tháng 1 năm 2022, bộ tài chính Ấn Độ đã cố gắng giới thiệu một dự luật tiền điện tử nhưng không thành công vì một số lý do vẫn thuộc phạm vi tư nhân. Theo bộ trưởng tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman, các nhà đầu tư tiền điện tử Ấn Độ nên kiên nhẫn với dự luật tiền điện tử trong tương lai của Ấn Độ.

Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn sau Ngân sách năm 2023, bộ trưởng tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman nói rằng quy định thích hợp về tiền điện tử không thể được thực hiện bởi một quốc gia duy nhất, thay vào đó, cần có sự hợp tác của nhiều quốc gia để đưa ra khung pháp lý hoàn hảo cho tiền điện tử.

Trước đó, trong sự kiện Ngân sách năm 2023, Bộ Tài chính đã đưa ra một quy tắc mới đối với các nhà đầu tư Tiền điện tử Ấn Độ, để cấm trốn thuế.

Theo “hình phạt tiền điện tử TDS”, các nhà đầu tư tiền điện tử sẽ phải chịu hình phạt tù lên đến 7 năm, trong trường hợp họ không thanh toán TDS.

TDS tiền điện tử so với các nhà giao dịch tiền điện tử

Do hệ thống TDS trên các giao dịch Tiền điện tử, hầu hết tất cả các nhà đầu tư tiền điện tử Ấn Độ đã ngừng hoạt động giao dịch Tiền điện tử của họ, điều này có thể thấy trong tất cả khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ.

Theo hệ thống TDS, tất cả các Nhà đầu tư tiền điện tử được yêu cầu trả 1% tổng số tiền tiền điện tử, dưới dạng thuế tạm ứng. Do hệ thống 1% TDS, phần lớn các nhà giao dịch tiền điện tử đã được chuyển sang các nền tảng giao dịch tiền điện tử phi tập trung hoặc rời khỏi giao dịch tiền điện tử trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung.

Đọc thêm: Ngân hàng Nga Sber sẽ ra mắt nền tảng Defi vào tháng 3 năm nay

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *