Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định sau 5 năm mới được bán nhà ở xã hội

Rate this post

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến ​​rộng rãi vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Theo Bộ Xây dựng, quá trình thi hành Luật Nhà ở 2014 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, về nhà ở xã hội (NƠXH), Bộ Xây dựng cho biết, quy định cứng phải dành tỷ lệ tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội cho thuê tại các dự án NƠXH và chủ sở hữu. Việc đầu tư chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng dẫn đến tình trạng quỹ nhà ở xã hội cho thuê trống, lãng phí trong khi chủ đầu tư không bán được dẫn đến không thu hồi vốn.

Ngoài ra, Luật Nhà ở hiện hành chưa có quy định cụ thể về cách tính giá bán lại nhà ở xã hội sau một thời gian mua, thuê mua.

Vì vậy, trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung quy định về nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua và cho thuê mua nhà ở xã hội theo hai phương án.

Trong đó, phương án 1: Về cơ bản giữ nguyên quy định của Luật hiện hành, nhưng có sửa đổi quy định bên mua, bên thuê sau 5 năm được bán lại căn nhà này, nhưng chỉ được bán lại cho bên khác. đối tượng được mua nhà ở xã hội theo quy định; Đồng thời, bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân.

Phương án 2: Bỏ thời hạn bán lại nhà ở mà bên mua, bên thuê mua chỉ được bán lại nhà ở cho các đối tượng được mua nhà ở xã hội theo quy định; Đồng thời, bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội không do Nhà nước đầu tư xây dựng có tính đến chi phí hợp lý. các chi phí hợp lệ của doanh nghiệp như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí hợp lý khác.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thẩm định giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo hai phương án.

Phương án 1: Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua theo nguyên tắc quy định của Luật này và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định tại thời điểm phê duyệt nhà ở. bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Phương án 2: Giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc theo quy định của Luật này. Sau khi quyết toán, kiểm toán nếu vượt định mức thì phải hoàn trả cho bên mua, bên thuê mua theo quy định của Chính phủ.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *