Cà Mau tăng cường thanh, kiểm tra các khoản thu đầu năm học

Rate this post

Giám đốc Sở GD & ĐT Cà Mau Nguyễn Thành Luân vừa đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu đầu năm, tăng cường công tác tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch để năm học 2022-2023 sớm về đích. vào nề nếp, tạo sự tự tin. tin tưởng vào xã hội và có hiệu quả.

Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh thu các khoản thu, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh đúng quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản thu như: Bảo vệ (sửa chữa) cơ sở vật chất của trường, đảm bảo an ninh trật tự trường học; trông giữ phương tiện của học sinh tham gia giao thông; vệ sinh trường, lớp học, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây mới công trình trường học và các nội dung liên quan.

Riêng các khoản viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, các đơn vị, trường học phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Để làm tốt công tác này, Sở GD & ĐT đề nghị các đơn vị, trường học khẩn trương rà soát, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu đầu năm.

Ngoài ra, căng tin trường học khi hoạt động phải thực hiện tốt công tác ATVSTP của ngành Y tế, không được phép “độc quyền” đóng cửa để ép học sinh; Nhà trường phải tạo không gian riêng để học sinh ăn trước khi đến lớp đối với những học sinh chưa có thời gian ăn ở nhà.

Để chấn chỉnh việc làm này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố Cà Mau, Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tuyệt đối không lập sở hữu hoặc để giáo viên và phụ huynh đại diện cho họ. Mẹ học sinh gợi ý, ép phụ huynh học sinh đóng góp các khoản thu trái pháp luật tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Sở GD & ĐT Cà Mau đã có nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu đầu năm học. Các đơn vị, trường học đã triển khai và thực hiện đầy đủ các văn bản này. Tuy nhiên, trên thực tế, qua theo dõi của các cơ quan chức năng và phản ánh của người dân cho thấy, có một số đơn vị, trường học có dấu hiệu đề nghị thu, dự kiến ​​thu một số khoản thu chưa đúng quy định hiện hành …

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *