Các chính sách kinh tế – xã hội mới có hiệu lực từ tháng 9 năm 2022

Rate this post

Chính sách mới sẽ có hiệu lực như: không chuyển đổi xe limousine sang xe du lịch 16 chỗ; Quy định mới về giá tính thuế GTGT chuyển nhượng bất động sản; Việc ghi âm, ghi hình trái pháp luật tại phiên toà bị phạt đến 15 triệu đồng; thời hạn thanh toán hỗ trợ COVID-19 cho nhân viên;…

* Ghi âm, ghi hình trái phép tại tòa sẽ bị phạt đến 15 triệu đồng

Ngày 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2022.

Theo đó, việc hội đồng xét xử ghi âm, ghi hình mà không có sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa hoặc ghi âm lời nói, hình ảnh của những người tham gia tố tụng mà không được sự đồng ý của họ trong phiên tòa. tòa án xét xử các vụ án dân sự, hành chính; Nếu không chấp hành sự chỉ đạo của Chủ tọa phiên tòa về hoạt động ghi âm, ghi hình trong quá trình xét xử vụ án hình sự thì bị phạt tiền từ 7-15 triệu đồng.

* Thời hạn thanh toán hỗ trợ Covid-19

Nghị quyết số 03/2021 / UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 24/2022 / UBTVQH15. Theo quy định, khoảng 1.155 tỷ đồng được sử dụng từ số dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết số 03/2021 / UBTVQH15 đã nộp hồ sơ đúng hạn. .

Thời gian chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

* Quy định mới về giá tính thuế GTGT chuyển nhượng bất động sản

Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022 / NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013 / NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 209/2013 / NĐ-CP. .Điều khoản của Luật thuế giá trị gia tăng. Trong đó có quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.  Ảnh: sư
Quy định mới về tính thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản

Cụ thể, kể từ ngày 12/9/2022, giá đất được trừ để tính thuế GTGT đối với trường hợp được Nhà nước giao đất đầu tư hạ tầng để xây dựng nhà ở để bán thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm: bao gồm cả tiền sử dụng đất phải nộp cho nhà nước. ngân sách theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

* Thời hạn gia hạn nộp thuế đất

Nghị định 34/2022 / NĐ-CP ngày 28/5/2022 về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2022.

Cụ thể, theo Điều 5 Nghị định 34, tổ chức, cá nhân được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022 phải trực tiếp kê khai và gửi văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất theo mẫu quy định đối với: cơ quan thuế quản lý trực tiếp qua phương thức điện tử; gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Trường hợp không nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cùng thời điểm nộp tờ khai thuế tháng (hoặc quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2022. Trường hợp gửi đề nghị gia hạn nộp thuế sau ngày 30/9/2022, người nộp thuế không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

* Xe limousine không được chuyển đổi từ xe du lịch 16 chỗ

Từ ngày 1/9/2022, Nghị định 47/2022 / NĐ-CP ban hành ngày 19/7/2022 quy định không được phép sử dụng ô tô hoán cải từ xe từ 10 chỗ ngồi trở lên thành ô tô con. dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) kinh doanh vận tải hành khách.

Như vậy, có thể nói xe 16 chỗ sẽ không chuyển thành xe limousine chở người dưới 10 chỗ. Đối với các phương tiện đã được cải tạo, cấp phù hiệu, biển hiệu trước ngày 1-9-2022 vẫn được sử dụng để chở khách đến hết niên hạn sử dụng.

Xe Limousine chuyển đổi kể từ ngày này sẽ không được cấp phù hiệu kinh doanh vận tải hành khách.

* Quy định mới về nhập khẩu ô tô không vì mục đích kinh doanh

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2022 / TT-BTC ngày 27/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015 / TT-BTC quy định về thủ tục hải quan và quản lý phương tiện. ô tô, xe máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không vì mục đích kinh doanh.

Các chính sách kinh tế - xã hội mới có hiệu lực từ tháng 9/2022 - Ảnh 1

Thông tư số 45/2022 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về “Điều kiện kinh doanh ô tô, xe máy nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập”. Cụ thể, xe mô tô phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với mô tô, xe gắn máy (QCVN 14: 2015 / BGTVT).

Chính sách quản lý ô tô, xe máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu dưới hình thức quà biếu, quà tặng, hàng mẫu, động sản thực hiện theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2022.

* Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với phát hành trái phiếu quốc tế

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 10/2022 / TT-NHNN ban hành ngày 29/7/2022 hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của các doanh nghiệp không được Chính phủ chấp thuận. Bảo hành.

Thông tư này quy định thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; Các nội dung khác về quản lý ngoại hối liên quan đến khoản vay nước ngoài dưới hình thức phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, trả nước ngoài của doanh nghiệp. .

Thông tư nêu rõ, căn cứ xem xét, xác nhận đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế là giá trị đợt phát hành trái phiếu quốc tế trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài tự vay, tự trả hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức phát hành tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về điều kiện vay nước ngoài, quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, các quy định hiện hành của pháp luật về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Hỗ trợ phí khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông tư 48/2022 / TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có hiệu lực từ ngày 17/9/2022.

Phí xác minh thông tin công dân và kết quả khai thác thông tin từ ngày 17/9/2022 đến ngày 31/12/2023 được giảm 50% mức phí theo quy định (1.000 đồng / thông tin) trong các trường hợp sau. :

Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy; SMS trả lời kết quả của yêu cầu khai thác; Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin yêu cầu khai thác qua Cổng dịch vụ công; Một tài liệu điện tử phản hồi thông tin được yêu cầu khai thác thông qua một ứng dụng phần mềm; Phản hồi bằng văn bản cho các kết quả thông tin được yêu cầu.

Đối với phí khai thác kết quả thống kê, mức phí phân tích, kết quả thống kê khai thác và phí kết quả thống kê, phân tích, dự báo khai thác được giữ nguyên theo quy định.

* Thí điểm đưa phạm nhân đi làm việc và học nghề bên ngoài trại giam

Nghị quyết 54/2022 / QH15 của Quốc hội thông qua ngày 16/6/2022, có hiệu lực từ ngày 01/9/2022 quy định thí điểm mô hình đưa phạm nhân đi lao động, học nghề ngoài trại giam.

Đặc biệt, số trại giam được triển khai thí điểm mô hình này không quá 1/3 tổng số trại giam thuộc Bộ Công an. Đồng thời phải đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình hoạt động; phục vụ đắc lực công tác giáo dục, cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; tạo điều kiện cho phạm nhân tìm được việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù …

Nghị quyết 54/2022 / QH15 cũng quy định một số trường hợp không được tham gia lao động, học nghề ngoài trại giam.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *