Các cơ quan quản lý của Vương quốc Anh sản xuất một bài báo về khuôn khổ tiền điện tử | CoinCodeCap được tuyển chọn #1 tháng 2 năm 2023 | bởi Nhóm Coinmonks | Đồng xu | Tháng 2 năm 2023

Rate this post

Quy định về tiền điện tử, Cuộc chiến DAO, DeFi Sagas, Quyền tối cao của Bitcoin và Hình đại diện kỹ thuật số, tất cả đều ở đây với các bản cập nhật thị trường và một meme.

  • Kế hoạch tiêu chuẩn 2 năm giảm xuống $2,99/tháng.
    Gói 2 năm Plus3,99 đô la / tháng.
    Kế hoạch hoàn chỉnh 2 năm$5,29/tháng.
  • Kế hoạch tiêu chuẩn 1 năm giảm xuống $4,49/tháng.
    Gói 1 năm Plus$5,49/tháng.
    Kế hoạch hoàn chỉnh 1 năm$6,79/tháng.

Phân tích BTC và ETH

Phân tích giá HOOK tháng 1 năm 2023

Phân tích giá CFX tháng 1 năm 2023

Phân tích giá APE tháng 1 năm 2023

5 loại tiền điện tử hàng đầu nên mua vào năm 2023

5 loại tiền điện tử hàng đầu nên mua sau sự cố FTX: TRX, MATIC, IMPT, APE và ADA

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *