Các cụm nano vàng có thể có hiệu quả trong điều trị bệnh viêm ruột