Các mô hình giảm nghèo hiệu quả

Rate this post

Từ nhiều năm nay, mục tiêu giảm nghèo là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước và được các cấp, các ngành trong tỉnh chỉ đạo sâu sát, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo. nghèo để phát huy lợi thế của địa phương, thay đổi tư duy sản xuất của người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Các mô hình giảm nghèo hiệu quả

Hộ bà Phùng Thị Quý ở xã Cẩm Thành (Cẩm Thủy) đã vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ của Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Gia đình chị Phùng Thị Quý, xã Cẩm Thành (Cẩm Thủy) là một trong những hộ điển hình vươn lên thoát nghèo. Anh Quý chia sẻ: “Cách đây 4 năm, việc thoát nghèo của gia đình tôi dường như rất xa vời, vì đất sản xuất ít, ngoài làm ruộng, hai vợ chồng không có việc làm thêm, khó khăn chồng chất khó khăn. . Sau đó, hội nông dân, hội phụ nữ xã đứng ra đứng ra nhận, gia đình tôi được vay vốn phát triển chăn nuôi, được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi do xã, huyện tổ chức, cùng với đó là tham gia chăn nuôi. Qua học hỏi kinh nghiệm của các hộ chăn nuôi trong xã, tôi đã có thêm kiến ​​thức để áp dụng vào thực tế chăn nuôi của gia đình. Đến nay, ngoài chăn nuôi trâu, bò, gia đình còn chăn nuôi lợn, gà, vịt. Vừa phát triển chăn nuôi, vừa chú trọng vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh nên đàn lợn, đàn gà phát triển ổn định, cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng / năm (sau khi trừ chi phí) … Đến năm 2020, gia đình tôi chính thức được đưa ra khỏi danh sách của các hộ nghèo trong làng. ” Hay như gia đình ông Lê Văn Năm, xã Cán Khê (Như Thanh) trước năm 2020 cũng thuộc diện hộ nghèo của xã. bệnh tật, con trai vừa câm vừa điếc, thu nhập của gia đình 4 người chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và đồng lương ít ỏi của vợ nên rất bấp bênh, năm 2019, anh được UBND xã Cần hỗ trợ. Xã Khê. tham gia dự án chăn nuôi bò sinh sản để phát triển sản xuất. Do được tập huấn kiến ​​thức chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc nên đàn bò của gia đình anh hiện phát triển tốt. chăn nuôi gia cầm, lâm nghiệp … cho thu nhập ổn định Năm 2021, gia đình anh xin ra khỏi hộ nghèo.

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 222 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (MHGN) với tổng kinh phí hơn 102 tỷ đồng. đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương trên 66 tỷ đồng, vốn đối ứng địa phương 283 triệu đồng, vốn đối ứng của các hộ tham gia mô hình trên 35 tỷ đồng … Qua đó, toàn tỉnh đã triển khai được 47 mô hình. ở các huyện nghèo 30a, 16 mô hình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, 65 mô hình ở các xã thuộc Chương trình 135 và 94 mô hình ở các xã ngoài Chương trình 30a, Chương trình 135, với hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. nghèo nàn; Trong đó, ưu tiên các hộ do nữ làm chủ hộ, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Điểm nổi bật của dự án nhân rộng chuẩn nghèo là việc góp vốn đối ứng, các quy định về luân chuyển, thu hồi vốn đã góp phần thay đổi ý thức của các hộ từ trông chờ, ỷ lại sang nâng cao tinh thần trách nhiệm. , có sự đầu tư nghiêm túc để duy trì sự phát triển của nguồn vốn hỗ trợ. Cụ thể, tùy theo điều kiện và khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp khác, dự án quyết định thu hồi một phần kinh phí (bằng tiền hoặc hiện vật) từ ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ cho các hộ dân. tham gia dự án, luân chuyển trong địa bàn thực hiện dự án phù hợp với từng mô hình và điều kiện cụ thể của từng hộ nghèo trên địa bàn để nâng cao trách nhiệm của từng hộ nghèo, đảm bảo không còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. được tham gia thực hiện mô hình. Hình thức thu hồi, mức kinh phí thu hồi do cộng đồng dân cư và UBND cấp xã thỏa thuận, được quy định rõ trong quyết định phê duyệt dự án. Mức thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước tùy theo điều kiện cụ thể, đề xuất từ ​​30 – 70% bằng tiền hoặc hiện vật (cây giống) để đảm bảo các hộ luân chuyển tiếp theo có cơ hội tham gia. tham gia dự án. Thời gian hoàn vốn căn cứ vào chu kỳ cây trồng, cây con, điều kiện thực hiện của hộ gia đình hoặc năm hoàn thành dự án. Nguồn vốn thu hồi sẽ được luân chuyển đến các hộ đủ điều kiện thực hiện mô hình, giúp nhiều hộ có cơ hội tham gia dự án. Đồng thời, các mô hình thường xuyên xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ người dân mua giống cây trồng khác khi gặp rủi ro bất ngờ do lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh. Hoặc có biện pháp xử lý những hộ vi phạm quy định của dự án. Các hộ trong danh sách được luân chuyển vốn chu kỳ tiếp theo tham gia với vai trò giám sát các hộ đang triển khai dự án… Việc góp vốn đối ứng, các quy định về thu hồi vốn và luân chuyển đã góp phần thay đổi ý thức của các hộ dân. Các hộ dân từ chỗ trông chờ, ỷ lại ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, có sự đầu tư nghiêm túc để duy trì và phát triển nguồn vốn được hỗ trợ. Cùng với việc triển khai các dự án nhân rộng MHGN, các địa phương đã phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hàng nghìn lượt người. Theo đó, dự án đã giúp gần 8.000 lượt người được tập huấn kinh nghiệm phát triển sản xuất, cập nhật kiến ​​thức khoa học kỹ thuật mới cũng như kinh nghiệm phòng bệnh, chữa bệnh, chăm sóc vật nuôi, cây trồng, … từ đó áp dụng để phát triển sản xuất, tăng năng suất. , đầu ra, chất lượng sản phẩm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 9 nghìn người; tạo thêm việc làm cho hơn 6.000 người, góp phần giúp 2.005 hộ thoát nghèo. Trong đó, có nhiều hộ vươn lên làm kinh tế khá, tích lũy được nhiều kinh nghiệm sản xuất đã quay lại hỗ trợ các hộ nghèo khác tham gia phát triển kinh tế …

Theo kết quả rà soát hộ nghèo giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh hiện còn hơn 66.400 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,65%. Vì vậy, bước sang giai đoạn mới với việc điều chỉnh Bộ tiêu chí rà soát hộ nghèo sẽ giúp các cấp, các ngành, địa phương xác định cụ thể hơn nguyên nhân cũng như có giải pháp phù hợp, hỗ trợ các vùng khó khăn, người dân nghèo. kém vươn lên. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nhân rộng quy mô giảm nghèo giai đoạn 2022-2025, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo chung của tỉnh, thời gian tới, các sở, ban, ngành của tỉnh cần tăng cường công tác. tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện chương trình, kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững ở các địa phương. Phối hợp, tham mưu với tỉnh đề xuất với các Bộ, ngành Trung ương tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho dự án để đảm bảo sự tham gia có hiệu quả của các hộ dân, nhất là hộ nghèo; đồng bộ và quy định cụ thể việc thực hiện cơ chế thu hồi, luân chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng điện hạt nhân. Có quy định cụ thể về đối tượng được hỗ trợ khi tham gia dự án đối với từng vùng để tránh chồng chéo, trùng lắp. Đối với các địa phương, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững nói chung và thực hiện các đề án nguồn nhân lực. mở rộng MHGN nói riêng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền khơi dậy ý chí phấn đấu vươn lên, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của hộ nghèo, hộ cận nghèo, coi đây là giải pháp trọng tâm, đột phá để giảm nghèo nhanh và bền vững …

Bài và ảnh: Trần Hằng

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *