Cách Armanino thực hiện bằng chứng dự trữ: Clayton Lowery tại SmartCon 2022

Rate this post

Cách Armanino thực hiện bằng chứng dự trữ: Clayton Lowery tại SmartCon 2022

Clayton Lowery của Armanino LLP tham gia cùng Dan Roberts và Stacy Elliott của Decrypt tại Chainlink SmartCon 2022 để nói về cách Armanino thực hiện kiểm toán “bằng chứng dự trữ” đối với các công ty cho vay tiền điện tử như Nexo, cách dự đoán sự sụp đổ tiếp theo của công ty tiền điện tử, niềm tin vào Tether và giám sát của stablecoin.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *