Cách DeFi Chain ‘Đưa DeFi trở lại Bitcoin’: Người sáng lập DeFi Chain Accelerator

Rate this post

Cách DeFi Chain ‘Đưa DeFi trở lại Bitcoin’: Người sáng lập DeFi Chain Accelerator

Santiago Sabater, người sáng lập DeFi Chain Accelerator, tham gia với Dan Roberts của Decrypt trong loạt bài Giải mã Mainnet của chúng tôi tại Mainnet 2022 để nói về cách DeFi Chain hỗ trợ các hợp đồng thông minh trên fork bằng chứng cổ phần của chuỗi khối Bitcoin.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *