Cách định dạng Ngày từ dữ liệu định dạng văn bản trong Excel

Rate this post

Bạn có thể làm việc với dữ liệu ngày tháng. Nhưng vấn đề là nó ở định dạng văn bản. Và do đó, bạn không thể thực hiện các chức năng dữ liệu được tính toán với định dạng Ngày.

Để thực hiện các hàm Ngày trong Excel trên dữ liệu ngày tháng ở định dạng văn bản Đây là những gì bạn cần đầu tiên chuyển đổi sang định dạng Ngày trước. Trong bài viết này, tôi có 2 cách có thể giúp bạn làm điều này.

# 1 Sử dụng chức năng Văn bản để định dạng Ngày

Khi bạn gặp một ngày ở định dạng văn bản, nó có thể là “YYYYMMDD” (năm tháng hoặc ngày) hoặc ở định dạng “DDMMYYYY” (ngày tháng năm) liền kề.

Đầu tiên, bạn cần xác định định dạng cột ngày tháng là gì.

Sau đó, để chuyển trở lại định dạng Định dạng là Ngày trong Excel. Bạn có thể sử dụng chức năng =TEXT(value, format_text).

Trong đó, value là giá trị ngày cần chuyển định dạng, format_text là định dạng.

Nếu bạn gặp ngày có dạng “YYYYMMDD”, bạn có thể sử dụng hàm TEXT với cú pháp sau.

=TEXT(A2,"0000-00-00")

Code language: JavaScript (javascript)
Sử dụng định dạng TEXT chức năng Ngày trong Excel

Kết quả là, bạn sẽ có thể chuyển đổi định dạng Văn bản sang định dạng Ngày.

Định dạng Ngày từ Hàm Văn bản

Nếu bạn có ngày ở dạng “DDMMYYYY”, bạn có thể sử dụng hàm sau.

=TEXT(A4,"00-00-0000")

Code language: JavaScript (javascript)
Định dạng TEXT Ngày DDMMYYYY

Ngoài ra, khi format sang Date, nếu định dạng là “YYYYMMDD” thì bạn có thể tham khảo cách sau.

=TEXT(A2,"0000-00-00")+0

Code language: JavaScript (javascript)
Định dạng TEXT thành Ngày tháng

Sau khi định dạng, nếu kết quả trả về một số. Vui lòng định dạng nó theo Ngày ngắn hạn sẽ có kết quả sau.

Định dạng ngày ngắn trong Excel

# 2 Sử dụng công cụ Văn bản thành Cột để định dạng Ngày

Văn bản thành cột là một công cụ có sẵn trên Excel. Bạn có thể tìm thấy nó trong tab DỮ LIỆU -> Văn bản thành cột.

Văn bản dữ liệu thành các cột

Và để thực hiện chuyển đổi sang định dạng Ngày từ dữ liệu ngày tháng ở dạng văn bản, bạn cần xác định trước định dạng của ngày tháng.

Ví dụ: nếu bạn đang có dữ liệu ngày tháng ở dạng “YYYYMMDD”.

Văn bản thành Cột chuyển đổi sang định dạng Ngày

Vui lòng chọn vùng dữ liệu cần chuyển đổi.

Mở công cụ Văn bản thành cột.

Bước tiếp theo, bạn có thể chọn Tiếp theo> cho nhanh.

Trình hướng dẫn chuyển đổi văn bản thành cột

Chọn Tiếp theo> Tiếp tục nếu bạn không có tùy chỉnh nào nữa.

Trình hướng dẫn chuyển đổi văn bản thành cột Bước 2

Đến bước tiếp theo, bạn đã xác định được định dạng ngày tháng trước đó, sau đó chọn định dạng lại theo đúng thứ tự.

Ví dụ:

  • Ở dạng “YYYYMMDD”, bạn chọn “YMD”.
  • Trong biểu mẫu “DDMMYYYY”, bạn chọn “DMY”.

📝Bạn phải chọn đúng định dạng để có thể định dạng nó.

Tại Destination, nếu bạn để mặc định, kết quả sẽ bị ghi đè. Nếu không bạn có thể trỏ đến một địa chỉ khác để ghi kết quả.

Trình hướng dẫn chuyển đổi văn bản thành cột Bước 3

Chọn Kết thúckết quả trả về có định dạng Ngày và theo Định dạng Ngày của Windows.

Định dạng Ngày sử dụng văn bản thành cột

Sự kết luận

Trên đây là 2 cách mà mình biết chia sẻ với các bạn có thể áp dụng để chuyển ngày tháng ở dạng văn bản sang dạng ngày tháng trong Excel.

Với cách sử dụng Hàm văn bản để định dạng Ngày hữu ích nếu bạn muốn duy trì thứ tự của ngày tháng. Đối với cách sử dụng Văn bản thành cột sau đó nó sẽ tự động chuyển sang định dạng Date với thứ tự ngày tháng theo Windows.

Hy vọng bài viết hữu ích với bạn!

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.