Cách sao chép hình ảnh Android từ Windows bằng FTP Client

Rate this post

Đã chia sẻ với các bạn nhiều cách sao chép hình ảnh từ Android sang Windows. Như cách sử dụng Yourphone trên Windows 10, qua Bluetooth hay cách tiện lợi hơn là truy cập bộ nhớ Android từ Windows qua mạng Wifi.

Tuy nhiên, các cách trên khá chậm khi chia sẻ nhiều file ảnh. Do đó, trong bài viết này mình muốn chia sẻ với các bạn một cách nữa, cũng sử dụng mạng Wifi nhưng sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Tạo máy chủ FTP Chia sẻ bộ nhớ Android

Tương tự như cách tạo FTP mà mình đã chia sẻ chi tiết ở phần 1 của bài viết: Truy cập bộ nhớ điện thoại Android từ Windows qua Wifi.

Tiếp theo, phát Wifi từ Windows bằng chế độ Hotpost.

Kết nối Android với Hotspot mới tạo, chạy FTP Server để tạo đường dẫn có dạng:

ftp:

Code language: JavaScript (javascript)

Đường dẫn này phụ thuộc vào thiết bị của bạn.

copy-chep-Photography-android-bang-ftp-client-215-2

Khi bạn đã có đường dẫn Máy chủ FTP trên Android, bây giờ bạn tiến hành một số cài đặt trên Windows.

Truy cập bộ nhớ Android với FileZilla Client trên Windows

Bạn tải FileZilla Client tại địa chỉ: filezilla-project.org

Sau khi tải về, cài đặt trên Windows bạn sẽ có giao diện FileZilla CLIent như sau:

copy-chep-hinh-anh-android-bang-ftp-client-215-1

Trong đó, bạn cần cài đặt các tùy chọn:

  • Máy chủ (1): là địa chỉ IP bạn lấy trong đường dẫn FTP Server trên Android.
  • Cổng (2): là 4 số cuối của địa chỉ FTP Server.
  • Tiếp theo, chọn Kết nối nhanh để bắt đầu kết nối với Máy chủ FTP Android.
  • Trang web địa phương (3): là thư mục Windows sẽ lưu trữ tập tin tải về.
  • Tên tệp (4): là thư mục và các tệp trên Android mà bạn cho phép truy cập.

=> Để tải bất kỳ tệp nào từ Android sang Windows, bạn cần Nhấp vào tệp đó hai lần hoặc lựa chọn các thư mục, Tệp để tải xuống> chuột phải > chọn Tải xuống. Các tệp đã tải xuống sẽ nằm trong thư mục nơi nó được cài đặt Trang địa phương.

Như vậy, mình vừa chia sẻ với các bạn thêm một cách truy cập kho lưu trữ Android từ Windows để sao chép các tập tin hoặc hình ảnh mà bạn muốn.

Chúc vui vẻ!

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.