Cách sử dụng hàm MID trong Excel để cắt chuỗi ký tự rất dễ dàng

Rate this post

Hàm MID trong Excel sẽ giải quyết vấn đề khi chúng ta thao tác dữ liệu một cách dễ dàng nếu nắm được nguyên lý hoạt động qua một vài bước cơ bản trong bài viết sau đây.

Có lẽ mỗi khi thao tác với dữ liệu, đặc biệt là hàng loạt dữ liệu như danh sách khách hàng, bảng điểm học sinh,… chúng ta luôn gặp trở ngại trong việc tách chuỗi dữ liệu theo ý muốn của cá nhân mình. . Ví dụ, nếu bạn muốn truy xuất một phần cố định của chuỗi dữ liệu lớn, điều phổ biến nhất là người dùng sẽ thực hiện theo cách thủ công. Điều này ít nhiều sẽ tạo ra những sai sót đáng kể và mất rất nhiều thời gian.

Hàm mid trong Excel là gì?

Chức năng của hàm MID là gì? Cách sử dụng hàm MID cơ bản trong Excel

MID. hàm số chức năng của ai là tách n ký tự của chuỗi dữ liệu từ một vị trí bắt đầu cố định. Với tính năng này, người dùng có thể cách ly một lượng dữ liệu tùy ý trong phạm vi cho phép trong chuỗi dữ liệu một cách chính xác và trực quan nhất.

Cách sử dụng hàm MID trong Excel

Cấu trúc của MID. hàm số

Cấu trúc hàm MID thông thường là = MID (text, start_num, num_chars) trong đó:

Là một chuỗi ký tự chứa các ký tự cần cắt, đặt trong dấu ngoặc kép “” hoặc quy ước về ô chứa chuỗi ký tự. Đây là giá trị bắt buộc.

  • Vị trí bắt đầu (start_num):

Chúng tôi nhập một giá trị số để chỉ định vị trí của ký tự đầu tiên mà chúng tôi muốn tách. Ví dụ, vị trí của ký tự đầu tiên trong một chuỗi là 1. Đây là giá trị bắt buộc.

  • Số ký tự (num_chars):

Chỉ định phạm vi ký tự mong muốn mà chúng ta muốn hàm MID trích xuất từ ​​chuỗi ký tự. Đây cũng là một giá trị bắt buộc.

Ví dụ cơ bản

Sau đây tôi sẽ giải thích một ví dụ để chúng ta có cái nhìn trực quan hơn về kiến ​​thức này

    Cách sử dụng hàm Mid trong excel

Bước 1: Ví dụ: là chuỗi đầu tiên, chúng tôi xác định rằng chúng tôi muốn trích xuất dữ liệu “Dinh” từ chuỗi “Tran Dinh Kien”

Bước 2: Chúng tôi xác định vị trí bắt đầu của chữ B là 6 trong ô A2

Bước 3: Vì dữ liệu “Dinh” chứa 4 ký tự chỉ cần trích xuất nên chúng tôi gán giá trị 4 cho số ký tự.

Bước 4: vì vậy công thức đầy đủ cho hàm mid ở đây là = MID (A2,6,4).

Các chuỗi khác chúng ta làm tương tự theo giá trị phân chia yêu cầu

Những lưu ý khi sử dụng

  • Hàm MID đọc giá trị ở mỗi vị trí dữ liệu bao gồm cả khoảng trắng. Cần chú ý điều này khi thao tác
  • Nếu vị trí bắt đầu lớn hơn độ dài văn bản, hàm MID () trả về “” (văn bản trống).
  • Nếu vị trí bắt đầu nhỏ hơn độ dài văn bản, nhưng vị trí bắt đầu cộng với số ký tự vượt quá độ dài văn bản, thì hàm MID () trả về các ký tự ở cuối văn bản.
  • Nếu vị trí bắt đầu nhỏ hơn 1, hàm MID () trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Nếu số ký tự là số âm, hàm MID () trả về giá trị lỗi #VALUE! giá trị lỗi.

Phần kết

Bằng cách thao tác với các công thức hàm theo quy ước, chúng ta có thể dễ dàng lấy dữ liệu từ file Excel một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Hi vọng với bài viết chia sẻ cách sử dụng hàm MID sẽ giúp cho Excel trở nên thật gần gũi và thân thiện với người dùng.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *