Cách tạo kết nối để lấy dữ liệu từ Workbook đã đóng

Rate this post

Excel có tính năng tạo kết nối từ Workbook này sang Workbook khác. Với tính năng này, bạn có thể truy xuất dữ liệu từ một Sổ làm việc đã đóng mà không cần phải mở Sổ làm việc.

Cách lấy dữ liệu này sẽ phù hợp nếu bạn muốn lấy dữ liệu từ Workbook:

  • Dữ liệu được cập nhật liên tục vào Sổ làm việc đích.
  • Các sổ làm việc mà bạn “luôn luôn” phải mở ở chế độ Chỉ đọc.
  • Sổ làm việc trên thư mục Xuất bản.

Cách tạo kết nối dữ liệu từ một Workbook đã đóng

Bạn tạo một Tệp Excel mới, hãy chuyển sang DỮ LIỆU và lựa chọn Kết nối hiện có.

lay-of-the-place-tu-mot-workbook-dang-dong

Tiếp đó hãy chọn Duyệt để biết thêm để duyệt đến vị trí của Workbook.

lay-of-the-place-tu-mot-workbook-dang-dong
lay-of-the-place-tu-mot-workbook-dang-dong

Khi bạn đã liên kết với Sổ làm việc, bạn chọn tiếp tục Trang tính. Bạn chỉ có thể chọn 1 Sheet cho 1 lần tạo liên kết.

Di chuyển đến màn hình Nhập dữ liệubạn có thể tùy chỉnh cách dữ liệu được hiển thị với các tùy chọn như được hiển thị bên dưới:

lay-of-the-place-tu-mot-workbook-dang-dong

Chọn ĐƯỢC RỒI và Excel sẽ tự động tải tất cả dữ liệu từ Sổ làm việc và Trang tính mà bạn đã liên kết trước đó.

lay-of-the-place-tu-mot-workbook-dang-dong

Sau khi làm xong, lần sau, bạn chỉ cần chọn Làm mới tất cả là Excel sẽ tự động chỉ tải dữ liệu mới và dữ liệu được thêm vào tiếp tục từ hàng tiếp theo.

Nếu bạn muốn lấy thông tin tạo liên kết, bạn có thể chọn Kết nối.

lay-of-the-place-tu-mot-workbook-dang-dong

Và sau đó chọn tiếp theo Đặc tính, bạn sẽ nhận được thông tin như vị trí của Workbook và chuỗi kết nối (Chuỗi kết nối).

lay-of-the-place-tu-mot-workbook-dang-dong

Với chuỗi kết nối, bạn có thể sử dụng nó trong VBA để tạo liên kết tự động với bất kỳ Sổ làm việc nào. Và tôi sẽ chia sẻ với bạn trong một bài tiếp theo (sẽ được cập nhật tại đây).


Mời bạn tham khảo bài viết: Cách lấy dữ liệu từ Workbook đã đóng bằng VBA.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.