Cài đặt bot của tôi dành cho bạn – Coinmonks

Rate this post

Tôi đã giao dịch với bot giao dịch của Bitsgap trong một thời gian dài. Sau nhiều thăng trầm, tôi đã tìm thấy cặp thiết lập và giao dịch tốt nhất. Tôi chia sẻ kiến ​​​​thức này với bạn. Hãy dùng thử và sử dụng cài đặt của tôi.

Tất cả những gì bạn cần là một tài khoản với binance và Bitsgap.

Tại đây bạn có thể theo dõi bot giao dịch trực tiếp hiện tại của tôi.

https://app.bitsgap.com/bots-sharing/70116acf

Xin lưu ý rằng tôi không phải là cố vấn đầu tư và bạn có nhiệm vụ phải thông báo cho chính mình.

Cũng xin lưu ý rằng bạn sẽ không trở thành triệu phú chỉ sau một đêm với bot. Bất cứ ai hứa với bạn điều đó là một kẻ nói dối. Nhưng lợi nhuận liên tục là có thể với bot.

Ở đây bạn có thể thấy cài đặt của tôi:

HOT/ETH

Giá cao: 0,00000159

Giá thấp: 0,00000124

Cấp độ lưới: 20

w để kinh doanh? Hãy thử bot giao dịch tiền điện tử hoặc sao chép giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

Bước lưới 0,085%

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *