‘Cần cơ chế tiếp cận dữ liệu và tài chính để doanh nghiệp bứt phá với AI’ – VnExpress