Cần quy định chi tiết

Rate this post

Chỉ ra nút thắt chưa thay đổi được trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến, chuyên gia về pháp luật đất đai, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản Nguyễn Văn Đính – Văn phòng Giao hưởng cho biết: Điều 67 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự thảo Luật Đất đai quy định các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng vẫn sử dụng kỹ thuật liệt kê các loại dự án. ; ban hành quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư; vốn sử dụng … giống Điều 62 Luật Đất đai 2013.

Tuy nhiên, thực tế sinh động của cuộc sống luôn xuất hiện những loại dự án mới phải thu hồi đất. Kỹ thuật xây dựng luật theo phương pháp liệt kê, “đặt tên” dự án dẫn đến khi thực hiện luật phải “gọt chân cho vừa giày” hoặc sẽ phải sửa luật để bổ sung các loại án mới. . Đây là nguyên nhân khiến “tuổi thọ” của các đạo luật rất ngắn, chỉ từ 5 – 10 năm.Thu thập thông tin về các đặc điểm của đất nước, có thể được chỉ định chi tiết
Trên thực tế, luôn có những loại hình dự án bất động sản mới nên nhiều quy định hiện hành không còn phù hợp.

Đi sâu phân tích cụ thể hơn, ông Định chỉ ra, khoản 2 và khoản 3 Điều 67 quy định riêng từng loại dự án theo thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Trung ương (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) và địa phương (HĐND cấp tỉnh). ) phải thu hồi đất, nhưng còn nhiều chồng chéo như: xây dựng khu đô thị, xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; công trình di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, đài tưởng niệm, công trình sự nghiệp công; Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật bao gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, năng lượng, thông tin liên lạc; hệ thống dẫn và lưu trữ xăng dầu, khí đốt; dự trữ quốc gia; công trình thu gom và xử lý rác thải.

Chưa kể thẩm quyền quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư phải dẫn chiếu áp dụng Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư PPP, Luật Đầu tư.

“Hiện loại dự án này có thể thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, nhưng sắp tới có thể sửa luật để phân cấp cho cấp tỉnh”, ông Đỉnh phân tích.

Ngoài ra, ông Đính cũng chỉ ra một số loại dự án chỉ thu hồi đất tại Khoản 3 (thẩm quyền của HĐND tỉnh) mà không xuất hiện tại Khoản 2 (thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ). chính quyền).

“Cần lưu ý, thẩm quyền phê duyệt, quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ dựa trên nhiều tiêu chí, chẳng hạn như các loại dự án nêu trên, tuy quy mô rất nhỏ nhưng nếu“ nằm trong diện được bảo vệ. “. bảo vệ di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt; trong khu vực bảo vệ II của các di tích quốc gia đặc biệt trong Danh sách Di sản thế giới “thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ”, ông nhấn mạnh.

Chưa kể nhiều dự án thuộc diện thu hồi đất nhưng chưa được quy định trong luật. Trong khi theo Nghị định 15/2021 / NĐ-CP quy định chi tiết Luật Xây dựng, “Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị” phải là dự án hình thành từ một đơn vị ở trở lên hoặc có quy mô sử dụng lớn. đất từ ​​20 ha trở lên. Vậy, tiêu chí dự án xây dựng đô thị theo Nghị định 15 có đồng thời là tiêu chí đối chiếu với Luật Đất đai để xác định dự án nhà nước thu hồi đất hay không?

“Đây là câu hỏi“ làm khó ”nhiều địa phương trong việc xác định dự án nào nhà nước thu hồi đất, dự án nào chủ đầu tư phải thương lượng với người sử dụng đất”, ông Định nói.

Cũng góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Vingroup đề nghị bổ sung quy định làm rõ khái niệm dự án “công viên” trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất, bao gồm cả công viên chủ đề do nhà đầu tư làm chủ đầu tư. thực hiện bằng vốn tư nhân. Bởi về bản chất, công viên / công viên chủ đề dù do doanh nghiệp đầu tư nhưng cũng là công trình phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của cộng đồng và là công trình công cộng, hạ tầng xã hội. Bên cạnh đó, dự án công viên / công viên chủ đề là dự án có quy mô sử dụng đất tương đối lớn. Nếu nhà nước không thu hồi đất thì không thể thực hiện được do thỏa thuận đền bù / Nhận chuyển nhượng đất với người sử dụng đất trong trường hợp này là không khả thi đối với nhà đầu tư, dẫn đến không thể triển khai dự án theo quy lập kế hoạch và lịch trình.

Vingroup cũng đề xuất bổ sung các trường hợp bị nhà nước thu hồi đất gồm dự án công trình dân dụng có một hoặc nhiều chức năng; diện tích đất xen kẽ trong dự án; dự án sân gôn. Nguyên nhân là do một số người dân cho rằng sân golf thuộc dự án “Khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng” để thực hiện thu hồi đất, nhưng một số người dân địa phương cho rằng không phải.

Bên cạnh đó, dự án sân golf là dự án có quy mô sử dụng đất lớn nên nếu Nhà nước không thu hồi đất thì chủ đầu tư sẽ khó thực hiện thỏa thuận với người sử dụng đất.

Hay như khoản 8 Điều 67 của Dự thảo quy định: “Việc thu hồi đất theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều này phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: a) Nhà nước sử dụng vốn đầu tư; b) Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất ”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quy định tại điểm b đã bỏ qua các trường hợp: Dự án sử dụng vốn nhà nước không phải là vốn đầu tư công; Dự án sử dụng vốn xã hội hóa do các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Từ những vướng mắc trên, chuyên gia Nguyễn Văn Đính đề xuất gộp khoản 3 vào khoản 2 và thống kê tổng thể các loại dự án thu hồi đất nêu tại khoản 2 và khoản 3 của Dự thảo.

Cùng quan điểm với ông Đính, Vingroup đề xuất “bổ sung quy định giao Chính phủ quy định chi tiết để Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích cộng đồng quốc gia, đặc biệt là việc giải thích và định nghĩa các tiêu chí và tiêu chí đối với các loại dự án nêu tại Điều 67 của Dự thảo ”.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *