Cần Thơ quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức

Rate this post

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố tiếp tục đáp ứng các yêu cầu. của Đảng. tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò to lớn của đội ngũ trí thức đối với quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Cùng với đó là đẩy mạnh đổi mới, tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, tăng trưởng xanh, góp phần chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức.

Các địa phương tập trung phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; thu hút nhân tài từ đội ngũ trí thức, chuyên gia đầu ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ, nhà khoa học, đóng góp trí tuệ phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố, đồng thời phát huy vai trò trung tâm. động lực phát triển vùng. Các địa phương quan tâm xây dựng cơ chế đặc thù để thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng đội ngũ trí thức; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, tạo môi trường, điều kiện hoạt động để đội ngũ trí thức nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến.

Cùng với đó là đổi mới, đa dạng hóa các phương thức vận động, kết nối, tổ chức, tập hợp, phát huy trí thức từ các viện, trường, tổ chức chính trị – xã hội, sở, ngành và đội ngũ trí thức. nhận thức rằng người Việt Nam ở nước ngoài có tâm huyết và mong muốn đóng góp vào sự phát triển khoa học – công nghệ, kinh tế – xã hội của Thành phố; xây dựng quy chế hoạt động nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tư vấn, phản biện, đánh giá các chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế – xã hội và giáo dục. – đào tạo, y tế, khoa học – công nghệ và môi trường có tính chất phức tạp, ưu tiên, trọng điểm, đa lĩnh vực do cơ quan xây dựng thực hiện hoặc trình cấp trên phê duyệt.

Các ngành, địa phương đặc biệt quan tâm, kịp thời tôn vinh những trí thức, nhà khoa học xuất sắc; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, kinh tế – xã hội của thành phố …

Trong 15 năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, đội ngũ trí thức trên địa bàn phát triển nhanh về số lượng và nâng cao về chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức. Các cán bộ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Tính đến tháng 6 năm 2022, toàn thành phố có 18.466 cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng; trong đó có 170 người có trình độ tiến sĩ, tăng hơn 17% so với giai đoạn 2008-2017, có 2.058 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ, giảm 6,7% so với giai đoạn 2008-2017. Giai đoạn. ..

Theo thống kê, số lượng trí thức là cán bộ, công chức, viên chức có trình độ từ thạc sĩ trở xuống có xu hướng giảm, phù hợp với quá trình thành phố sắp xếp, tinh gọn bộ máy. biên chế theo quy định của Trung ương nhưng chất lượng vẫn đảm bảo, ngày càng chuẩn hóa theo vị trí công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Hiện TP Cần Thơ có 5 trường đại học, với 3.926 cán bộ, giảng viên, công nhân viên; trong đó, có 21 Giáo sư, 206 Phó Giáo sư, 760 Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II, 1.995 Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa I … Đặc biệt, thành phố có một nhà khoa học nữ vinh dự được nhận giải thưởng. Nhận Giải thưởng Kovalevskaia, 2 nhà khoa học nam được vinh danh là trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của cả nước…

Nhìn chung, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ / TW, công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức được nâng cao và không ngừng được củng cố, nâng cao về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chung của thành phố.

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn một số hạn chế như: Chưa có chiến lược, định hướng lâu dài về công tác trí thức để phát huy nội lực của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố và các hội thành viên. Đối với các trường đại học, cơ cấu số lượng giảng viên có học hàm, học vị chưa đồng đều. Một số khoa, viện, bộ môn chưa có giáo sư, phó giáo sư. Việc đầu tư, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo từ các đề tài, dự án có tính ứng dụng thực tiễn vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương còn khiêm tốn.

Để xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, Cần Thơ đề ra mục tiêu thực hiện xây dựng chiến lược phát triển, sử dụng đội ngũ trí thức. , các nhà khoa học trên địa bàn thành phố đến năm 2030 với số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần cân đối, phù hợp, trong đó, chú trọng nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị. Thành phố cũng xây dựng môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức; tạo môi trường dân chủ, sáng tạo, bình đẳng trong hoạt động của đội ngũ trí thức là điều kiện tiên quyết để có nền khoa học và công nghệ phát triển; xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật đầy đủ, hiện đại, phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ.

Mặt khác, thành phố tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định nhằm khắc phục có hiệu quả tình trạng “chảy máu chất xám”, “chất xám”; xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học hội nhập công nghệ với các nước Đông Nam Á và hướng tới các nước hiện đại trên thế giới.

Tại hội nghị, 12 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ / TW.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.