Cạnh tranh quốc gia-nhà nước cho bitcoin – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài xã luận quan điểm của Nazar Taras, trưởng bộ phận nội dung và quan hệ đối tác PowerInside.

Bạn muốn nộp thuế ở Colorado bằng bitcoin? Không vấn đề gì. Bạn muốn mua bất động sản bãi biển ở El Salvador bằng bitcoin? Đến ngày qua. Bạn muốn gửi tiền ra nước ngoài mà không phải trả phí ngân hàng cao? Có một ứng dụng dành cho việc đó và bà của bạn sẽ ngay lập tức có tiền trong ví bitcoin của mình.

Tại hội nghị Bitcoin Amsterdam tháng này, đại diện chính phủ đã lên sân khấu trung tâm, yêu cầu mọi người đến và tự mình xem việc áp dụng bitcoin đang tác động đến quốc gia của họ như thế nào.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *