Cập nhật tài chính tạm thời của Tập đoàn FTX mâu thuẫn với hồ sơ tòa án, cho thấy sàn giao dịch có 1,43 tỷ đô la tiền mặt

Rate this post

Tập đoàn FTX đã phát hành một bản cập nhật tài chính tạm thời cho thấy công ty nắm giữ 1,43 tỷ đô la tiền mặt vào cuối năm 2022 — cao hơn mức 1,24 tỷ đô la được báo cáo vào ngày 20 tháng 11 năm 2022, theo hồ sơ tòa án.

Công ty chị em Alameda Research đã báo cáo 876,6 triệu đô la trong hồ sơ, trái ngược với 401 triệu đô la được báo cáo vào tháng 11 năm 2022.

Số lượng nhân viên FTX giảm

Số lượng nhân viên của Tập đoàn FTX giảm xuống còn 195 vào cuối năm 2022 — giảm khoảng 40% so với 320 vào ngày 11 tháng 11, khi công ty nộp đơn xin phá sản.

Các quản trị viên hiện đang đánh giá hậu quả của vụ phá sản FTX để xác định số tiền có thể được trả lại cho các chủ nợ.

Bản cập nhật tài chính tạm thời cung cấp một cái nhìn thoáng qua về tình trạng hiện tại của Tập đoàn FTX và đưa ra một bức tranh tổng quan về những gì có thể xảy ra trong tương lai đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ phá sản — cả khách hàng và chủ nợ.

chủ nợ FTX

FTX đã tiết lộ danh sách đầy đủ các chủ nợ vào ngày 25 tháng 1 — giữ lại tên của khoảng 9,6 triệu người dùng theo lệnh của tòa án.

Những chủ nợ này bao gồm các công ty tiền điện tử đáng chú ý, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và quốc tế, ngân hàng, công ty đầu tư và công ty khách sạn.

Trong số các chủ nợ, các công ty tiền điện tử đáng chú ý – đã tự nộp đơn xin phá sản – bao gồm BlockFi, Genesis Global và Voyager Digital cũng được liệt kê.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *