Câu hỏi hóc búa về quản trị DeFi: Người sáng lập Synthetix Kain Warwick tại SmartCon 2022

Rate this post

Câu hỏi hóc búa về quản trị DeFi: Người sáng lập Synthetix Kain Warwick tại SmartCon 2022

Người sáng lập Synthetix, Kain Warwick, đã nói chuyện với Dan Roberts của Decrypt tất cả về quản trị DeFi và những thách thức của nó, các vấn đề của anh ấy với các nền tảng bỏ phiếu như Snapshot, DAO mệt mỏi, quy định và SEC, và stablecoin trên sân khấu Chainlink SmartCon 2022.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *