Celsius công bố danh sách người dùng đủ điều kiện để rút tiền

Rate this post

Công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Celsius đã công bố tên của những người dùng đủ điều kiện rút 94% tài sản của họ khỏi nền tảng của họ, theo hồ sơ tòa án ngày 31 tháng 1.

Danh sách được công bố chứa loại tài sản tiền điện tử mà mỗi khách hàng nợ và số tiền.

Người cho vay tiền điện tử nhấn mạnh rằng người dùng đủ điều kiện phải cập nhật tài khoản của họ với một số thông tin nhất định trước khi bất kỳ khoản rút tiền nào có thể được xử lý. Theo hồ sơ tòa án, thông tin bắt buộc sẽ liên quan đến các chính sách Chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC) và thông tin về địa chỉ đích của việc rút tiền.

Celsius nói rằng người dùng có thể bị ngăn rút tài sản của mình nếu anh ta không có đủ số dư để đáp ứng phí gas và giao dịch liên quan đến các hoạt động rút tiền. Nó nói thêm rằng các yêu cầu rút tiền có thể không được xử lý ngay lập tức do số lượng lớn các yêu cầu như vậy mà nó dự đoán sẽ nhận được.

Celsius có kế hoạch tiếp cận những người dùng đủ điều kiện sớm nhất là vào ngày 15 tháng 2.

Trong khi đó, người cho vay phá sản cho biết tòa án sẽ xác định xem liệu những người dùng đủ điều kiện có thể rút số dư 6% của họ sau đó hay không.

Vào ngày 7 tháng 12, người cho vay được phép trả lại tài sản “thuần túy” và “được chuyển nhượng” của người dùng dưới ngưỡng pháp lý cụ thể và tài sản kỹ thuật số không được hỗ trợ trên nền tảng của họ.

Người kiểm tra do tòa án chỉ định của Celsius đã công bố một báo cáo nghiêm trọng về hoạt động của công ty vào ngày 31 tháng 1. Người kiểm tra cho biết Celsius hoạt động như một Ponzi, đồng thời nói thêm rằng họ đã sử dụng tiền gửi của khách hàng để hỗ trợ mã thông báo CEL và làm giàu cho hai người sáng lập.

Posted In: Độ C, Phá Sản

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *