CFTC đã gặp Sam Bankman-Fried 10 lần trước khi sàn giao dịch FTX sụp đổ

Rate this post

Chủ tịch Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã tiết lộ rằng ông đã gặp Sam Bankman-Fried và các giám đốc điều hành FTX khác 10 lần trước khi sàn giao dịch tiền điện tử nộp đơn xin phá sản.

Behnam nói với các thượng nghị sĩ rằng ông và một số quan chức cấp cao của CFTC đã gặp cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF). 10 lần trong 14 tháng qua.

– Quảng cáo –

Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), Rostin Behnam, đã chia sẻ chi tiết về các cuộc họp của CFTC với các giám đốc điều hành sàn giao dịch FTX trước Ủy ban Thượng viện về Nông nghiệp và Dinh dưỡng. và Lâm nghiệp.

Các cuộc họp xoay quanh việc FTX xin sửa đổi giấy phép thanh toán bù trừ cho Ledgerx.

Chủ tịch CFTC cho biết:

Nhóm của tôi đã gặp ông Bankman-Fried và nhóm của ông 10 lần trong 14 tháng qua tại văn phòng CFTC theo yêu cầu của họ — tất cả đều liên quan đến trung tâm thanh toán bù trừ này.

Mặc dù Behnam không nhớ Bankman-Fried hoặc các giám đốc điều hành khác của FTX đã gặp nhân viên CFTC bao nhiêu lần, nhưng ông nói rằng “họ đã đến trụ sở CFTC khá nhiều”.

Chủ tịch CFTC lưu ý rằng chín cuộc họp đã diễn ra ở Washington, DC và một cuộc họp ở Florida.

Chủ tịch CFTC nói thêm: “Có những cảm xúc rất, rất mạnh mẽ về ứng dụng này. Và tôi cảm thấy mình cần tham gia với tư cách là chủ tịch của cơ quan đã gặp trực tiếp FTX và ông Bankman-Fried.”

Nhận xét về sự sụp đổ của FTX, Behnam nói: “Có vẻ như đây là một cuộc khủng hoảng thanh khoản cổ điển.”

Vào thời điểm FTX nộp đơn xin phá sản, CFTC vẫn đang xem xét đơn của họ và Behnam cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra.

Bankman-Fried cũng gặp các quan chức tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nhiều lần trước khi FTX nộp đơn xin phá sản.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *