Chấn chỉnh công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Hải Phòng

Rate this post

Tại thời điểm kiểm định, Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng chưa báo cáo định kỳ tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với Bộ LĐ-TB & XH nơi đặt trụ sở chính và nơi thực hiện hoạt động kiểm định. quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 140 / NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

Ngoài ra, trung tâm không duy trì các điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 140/2018 / NĐ-CP, cụ thể:

Từ tháng 4/2022 đến thời điểm kiểm tra, trung tâm không có đủ ít nhất 2 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên để thực hiện kiểm định đối với từng loại đối tượng nêu trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện. điều kiện hoạt động để xác minh được cấp. Từ tháng 12/2021 đến thời điểm kiểm định, trung tâm chưa cử người đủ năng lực chuyên môn phụ trách hoạt động kiểm định theo quy định.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, tại thời điểm kiểm tra, trung tâm đã thực hiện chưa đúng quy trình kiểm định đối với bình chịu áp lực và quy trình kiểm định đối với tời điện, cụ thể: Trung tâm đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành kết quả kiểm định cho 3 bình chịu áp lực là 1 tời điện của Công ty TNHH mỏ đá Chiềng Châu nhưng biên bản giám định do kiểm định viên Nguyễn Tiến Hùng lập không có chữ ký của người làm chứng giám định, không có chữ ký, đóng dấu của đại diện đơn vị sử dụng thiết bị; không lập biên bản tại hiện trường; máy đã kiểm định, thiết bị không có lý lịch.

Ngoài ra, thanh tra viên Nguyễn Tiến Hùng tiến hành thanh tra các đối tượng ngoài phạm vi thanh tra theo Giấy chứng nhận thanh tra số 127 / KDV-LĐTBXH do Cục trưởng Cục An toàn lao động cấp ngày 02/10/2017, cụ thể: Tiến hành thanh tra đối với một tời điện nâng tải số 170 / 21TBN ngày 02/6/2021, mã TNH 0,5 tấn sử dụng tại mỏ đá của Công ty TNHH khai thác đá Chiềng Châu, có địa chỉ tại Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB & XH đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng 92 triệu đồng; quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với thanh tra viên Nguyễn Tiến Hùng 40 triệu đồng.

Thanh tra Bộ LĐ-TB & XH kiến ​​nghị Cục trưởng Cục An toàn lao động tham mưu Bộ trưởng Bộ LĐ-TB & XH thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động số 25 / GCN- KD ban hành kèm theo Quyết định số 1804 / QĐ-LĐTBXH ngày 20/11/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB & XH cấp cho Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng, do hoạt động kiểm định trong kỳ không đảm bảo các điều kiện theo quy định. Đồng thời thu hồi chứng chỉ kiểm định viên đã cấp cho ông Nguyễn Tiến Hùng.

Thanh tra Bộ LĐ-TB & XH đề nghị Giám đốc Sở LĐ-TB & XH Hải Phòng chỉ đạo Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng tăng cường giám sát để đảm bảo các đơn vị trực thuộc được kiểm tra theo đúng quy định. quy định của pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật. liên quan đến. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức dịch vụ thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm tương tự.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *