“Check in” Nha Trang từ màn hình đến đời thực

Rate this post

Lần đầu tiên, giải Cánh diều của Hội Điện ảnh được trao tặng tại Nha Trang. Khi điện ảnh Việt Nam đang trên đà trở thành nền công nghiệp điện ảnh, mỗi bộ phim không chỉ là một tác phẩm mà còn là một loại hàng hóa đặc biệt, có giá trị kinh tế, thì cái bắt tay giữa điện ảnh và du lịch càng trở nên quan trọng. bộ. Thành phố Nha Trang là địa chỉ đỏ không chỉ của du lịch trong nước mà còn của du khách quốc tế, xuất hiện trong nhiều cẩm nang du lịch nổi tiếng như Lonely Planet, National Geographic Traveller, Wanderlust …

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *