Chengcai Li của OKX: ‘Còn rất nhiều việc phải làm’ Bởi vì phần lớn Web3 vẫn được cung cấp bởi Web2

Rate this post

Chengcai Li của OKX: ‘Còn rất nhiều việc phải làm’ Bởi vì phần lớn Web3 vẫn được cung cấp bởi Web2

Chengcai Li, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh tại OKX, đã cùng với Dan Roberts và Stacy Elliott của Decrypt tại Chainlink SmartCon 2022 để nói về việc đổi thương hiệu của OKCoin thành OKX, đối phó với các quy định khác nhau ở các quốc gia khác nhau và cách các sàn giao dịch tập trung có thể đưa Web3 vào kỷ nguyên tiếp theo.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *