Chính phủ chấp thuận chủ trương thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe

Rate this post

Tại quyết định trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ GD & ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế đề án thành lập Trường. Khoa học sức khỏe là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Chinh vi the cua truong khoa hoc, khoe vong 1

Chính phủ chấp thuận chủ trương thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe. Hình minh họa

Trước đây, mô hình đại học với các trường thành viên đã tồn tại ở Việt Nam như Đại học Quốc gia (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh), Đại học vùng (Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng).

Mô hình này đã được khẳng định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Đối với lĩnh vực khoa học sức khỏe, cũng đã có một số mô hình như Đại học Khoa học Sức khỏe Lào, Đại học California San Francisco.

Cách đây gần 20 năm, chủ trương thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe Việt Nam đã được đề cập. Về bản chất, đây là mô hình trường đại học trong đó các trường thành viên chuyên biệt là Đại học Y, Đại học Dược, Đại học Điều dưỡng, Đại học Y tế công cộng…

Mô hình này sẽ tạo quyền tự chủ về học thuật cho các trường thành viên theo chuyên ngành, phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả thông qua việc chia sẻ các nguồn lực chung như bộ máy quản lý, điều phối, đầu tư cho các bộ môn. cơ sở khoa học cơ bản, y sinh, phối hợp nghiên cứu và đào tạo liên ngành.

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe sẽ là một trong những cơ sở đào tạo ngành Y tế trọng điểm của khu vực phía Nam trong tình hình nhân lực ngành Y tế đang thiếu hụt như hiện nay.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *