Chính phủ có thể đến với Bitcoin của bạn như thế nào – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài biên tập quan điểm của Robert Hall, một nhà sáng tạo nội dung và chủ doanh nghiệp nhỏ.

Liên kết đến video được nhúng.

Suy nghĩ phổ biến của các Bitcoiners là việc áp dụng bitcoin sẽ là một quá trình chuyển đổi liền mạch sang tiêu chuẩn bitcoin. Trong khi tôi ước điều này là như vậy, các chính phủ sẽ không từ bỏ quyền in tiền và kiểm soát các vấn đề kinh tế của những gì họ coi là nô lệ của họ mà không có một cuộc chiến.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *